Małe Miasto Poezji

MAŁE MIASTO POEZJI – WĘDRUJĄCE DRZEWO OPOWIEŚCI

2 czerwca 2017 r. klasa 2b Szkoły Podstawowej nr 39 w Lublinie uczestniczyła w „Małym Mieście Poezji” – cyklicznej imprezie, dzięki której Lublin zmienia się na kilka dni w miasto bajek, legend i poezji dla dzieci. W tym czasie można spotkać się z pisarzami i ilustratorami książek dla dzieci.
Udało się to również naszym uczniom, na których przy ul. Żmigród czekało „Wędrujące drzewo opowieści”. Drugoklasiści wygodnie usadowieni na poduszkach rozłożonych pod drzewem, z zaciekawieniem słuchali opowieści przytaczanych przez pana Roberta Karwata. Główne motto pracy pisarskiej pana Roberta Karwata brzmi: „Są rzeczy, które nadają życiu sens: uśmiech dziecka, uścisk dłoni, ciepłe spojrzenie, przytulenie. One składają się na to, co nazywamy miłością i sprawiają, że możemy być szczęśliwi.” Pan Robert posługuje się przybranym imieniem Habibi, które nadał mu kiedyś 2,5-letni chłopczyk. Pisarz przeczytał dzieciom fragmenty „Piotrusia Pana”. Na koniec spotkania wręczył młodym słuchaczom fragmenty swoich opowiadań, na których złożył autograf. To było bardzo interesujące
i inspirujące spotkanie.

Sprawozdanie z działań klasy 2b
Galeria