Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Opiekun zuchów/harcerzy w szkole”