Sprawności i stopnie harcerskie oczyma zucha/harcerza– konkurs plastyczny.