Mapa pamięci o miejscach i bohaterach

Pobierz dokładny opis:
Zdjęcia i opis miejsc pamięci

Mapa pamięci o miejscach i bohaterach – stworzenie mapki z zaznaczeniem miejsc ważnych dla okolicy zastępu

 

Karta pracy 2a – Wyjście z klasą do wyznaczonego miejsca pamięci, pozyskanie informacji na jego temat, wyznaczenie trasy dojazdu na mapie:

 

Karta pracy 2b – Spotkanie społeczności szkolnej z p. Ryszardem Łozińskim. Prezentacja map pamięci przez poszczególne klasy.

Karta pracy 2b