Działania na rzecz społeczności lokalnej

Każda klasa  pod opieką wychowawcy odwiedza cmentarz, zapala znicze i porządkuje mogiły, którymi się opiekuje-KARTY ZADAŃ nr. 3a:

klasa 2a

klasa 2b

klasa 3a

klasa 3b

klasa 4a

klasa 5a

klasa 5b

klasa 6a

Klasa 1A Gimnazjum

klasa 1B Gimnazjum

klasa 2A Gimnazjum

Klasa 2B Gimnazjum

Klasa 3A Gimnazjum

klasa 3B Gimnazjum

Wędrówka śladami harcerzy z lubelskich Szarych Szeregów. Uczestniczą uczniowie ZS8 w Lublinie oraz druhowie z Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów.
– Karta zadań nr 3b:

Pobierz

Działania na rzecz społeczności lokalnej, np. pomoc osobie starszej, akcja sprzątanie parku itp.
– Karta zadań nr 3c

Klasy I-III SP

Klasy IV-VI SP

Klasy 1-3 Gimnazjum