2016

DZIAŁANIA PRZEPROWADZONE PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 8 W ROKU 2016:

 1. Co daje nam ZHP?
 2. Test wiedzy o harcerstwie i zuchostwie w Polsce i na świecie
 3. Mapa pamięci o miejscach i bohaterach
 4. Działania na rzecz społeczności lokalnej
 5. Organizacja dnia/pokazu pierwszej pomocy w szkole
 6. Podjęcie działań mających na celu trwałe włączenie się w budowę dobrego klimatu w szkole
 7. Konkurs piosenki harcerskiej
 8. Aktywny zuch/harcerz i uczeń – przykłady współpracy drużyn harcerskich oraz jej pojedynczych członków ze szkołami i środowiskiem lokalnym
 9. Organizacja akcji typu „oszczędzaj wodę”, „szanuj zieleń”… w szkole i poza szkołą
 10. Sprawności i stopnie harcerskie oczyma zucha/harcerza– konkurs plastyczny.
 11. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Opiekun zuchów/harcerzy w szkole”
 12. Kim jesteśmy?